Védjegy

A koronás védjegy garancia a biztonságra és a minőségre


Mi az Koronás Tojás védjegy?

A Koronás Tojás védjegyet a Baromfi Terméktanács 2004-ben (még "Egészséges Tojás" néven) azzal a céllal vezette be, hogy megkönnyítse a vásárlók eligazodását az információk között, s ezzel az egyszerű szimbólummal jelölje: ez a tojás garantáltan minőségi, biztonságos és magyar.

A védjegyet azon termelők pecsételhetik a tojásra, akik vállalták és vállalják, hogy a hatályos magyar és uniós jogszabályokon túl annak a szigorú követelményrendszernek (tyúkok tartására, takarmányozására, állat- és humánegészségügyre vonatkozóan) is megfelelnek, amit a védjegy szabályzata előír.

A védjegy szabályzatának előírásai – melyek a legújabb kutatási eredmények alapján kerültek kidolgozásra – természetesen elsősorban az élelmiszer-biztonságot célozzák meg. A szalmonellamentesség garantálása kiemelt jelentőségű a védjegy szempontjából. Ezen túlmenően a rendszer magában foglalja a tojások nyomonkövethetőségét a termelőtől a csomagolón át a fogyasztóig, valamint a termelő és a csomagoló rendszeres és folyamatos egészségügyi ellenőrzését.

A védjegy használatára jogosultak egyik legfontosabb feladata, hogy a kiváló minőségű és mindig frissen felkínált tojásokat

 • szalmonellafertőzéssel szemben védett állományok termeljék;
 • a szortírozás, csomagolás, tárolás és szállítás során is védjék a fertőzésekkel szemben;
 • mindent megtegyenek az állományok betegségektől való megóvása érdekében;
 • különös figyelmet fordítsanak az állatok takarmányozására;
 • és minden ezzel kapcsolatos tevékenységet pontosan és naprakészen dokumentáljanak.

Ezt természetesen egy független szakmai felügyelőbizottság folyamatosan és rendszeresen ellenőrzi.

Mi a védjegy célja?

Ezen védjeggyel ellátott tojások megkülönböztetése a termékkínálatban;

 • az élelmiszer-biztonság, a higiénia, a nyomonkövethetőség és a törvények betartásának garantálása a fogyasztó számára;
 • a termelők ösztönzése a minőség javítására;
 • a tojásfogyasztási szokások kialakítása és befolyásolása;
 • a fogyasztók emocionális és tudatos kötődésének megteremtése e termékhez.
 

Vevő számára fontos
paraméterek

A szent korona embléma garantálja Ön és családja részére, hogy

 • magyar alapanyagból (napos, tyúk, takarmány, gabona)
 • magyar munkaerővel
 • magyar vállalkozások révén (keltetéstől a csomagolásig)
 • évi négyszeri ellenőrzés mellett kerülnek ezen tojások az üzletek polcaira.


Hogyan ismerhető fel a védjegyes termék?

A védjegyes tojás a tojás dobozán és magán a tojáson feltüntetett magyar korona szimbólumról ismerhető fel:

trademark

A Baromfi Termék Tanács, a levédett tanúsító védjegy tulajdonosa szigorú szabályozással kívánja biztosítani a fogyasztók számára a biztonságos, egészséges, szigorúan ellenőrzött magyar terméket, a Koronás Tojást!

A Koronás Tojás védjegyet hat tojástermelő cég használhatja, minden harmadik boltba kerülő tojáson megtalálható a védjegy. A védjeggyel ellátott tojás minden nagyobb áruházláncban, de vidéki boltok egy részében is megvásárolható.

Miért kell a VÉDJEGY a tojásra? – történeti áttekintés

marked

A tojástermelők az 2004-ben, a védjegy alapításakor több problémával is szembesültek: az EU csatlakozással együtt járó szigorúbb élelmiszerbiztonsági elvárások, versenyképességük megőrzése az exportban, az import-tojások okozta erős belkereskedelmi verseny, valamint a nyári szalmonellás megbetegedések nyomán kialakult óvatos fogyasztói hozzáállás, mind abba az irányba mutattak, hogy igény van a minőségi tojástermelésre, és az így termelt kiváló minőségű áru megkülönböztetésére.

A nemzetközi példákat is megvizsgálva egyértelművé vált, hogy nem Magyarország az első, ahol ezek a problémák jelentkeztek. Európa néhány országa már évekkel ezelőtt bevezette saját védjegyrendszerét (Nagy-Britannia - Lion Quality Eggs, Németország - GGE/KAT, Ausztria - Frischeier). Nagy-Britanniában a '80-as évek óta működik igen nagy sikerrel a Lion Quality program, melynek köszönhetően a vásárlók 80%-a nem választ más tojást.

Az előkészítés során a BTT együttműködött különböző szakmai szervezetekkel, létrehozta a szükséges szakértőkből álló bizottságot, s egyeztetett a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Agrár Marketing Centrum, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal érintett kollégáival, valamint a fent említett külföldi programok vezetőivel, ahonnan egyértelmű megerősítést kapott. Mindezek után készülhetett el a védjegy Működési Szabályzata, s végül a technikai feltételek megteremtésével zöld jelzést kapott a védjegyes tojás.

2007-ben a Tojásszövetség átalakítatta a védjegy szabályzatát (anno még Egészséges Tojás néven); hogy minél több termelő használhassa a védjegyet. A védjegy költségeit a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége intervenciós alapjából fedezték. Az áttörés sajnos nem történt meg. Annak ellenére, hogy a védjegyhasználat ingyenessé vált, 2009 végére 9 Tojásszövetségi tag használta a védjegy logót.

2009 év végén a Tojásszövetség felhatalmazást adott a BTT titkárságának, hogy a védjegy szabályzatát szigorítsa, szakmailag aktualizálja. A szigorított szabályzatot aztán a BTT elnöksége is elfogadta.

A termelést és forgalmazást 4 fős független bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzések takarmányozási, tartástechnológiai, állategészségügy és pénzügyi – gazdasági területekre terjednek ki. A pénzügyi ellenőrzés teljesen új elem, míg a másik három terület ellenőrzése a kezdetekben működött, de az előző 1-2 évben nem volt megoldott.

A Baromfi Termék Tanács kezdeményezte a Szabadalmi Hivatalnál a védjegy Koronás Tojás névre történő átnevezését (régi név: egészséges tojás).

A védjegy használatáért a termelőknek fizetni kell. A BTT befizetésekből tudja finanszírozni a védjegymarketingjét, kommunikációját.

A szabályzat és működés változtatásával párhuzamosan a védjegyhasználók köre is átalakult, az összes megtermelt védjegyes tojás mennyisége és aránya azonban alig változott. Némely cég a költségeket nem tudta felvállalni, mások a szalmai elvárásokat tartották elfogadhatatlannak, míg új jelentkezők is akadtak.

A teljesség igénye nélkül néhány elemet érdemes kiemelni, melyeket védjegyhasználóknak be kell tartani.

A termelő köteles:

 • Gondoskodni a termelés és forgalmazás teljes nyomonkövethetőségéről, megfelelő biztonsági eljárásokról, azok végrehajtásáról, fenntartásáról, felülvizsgálatáról.
 • A „Koronás Tojás” védjegy számára a taggyűlés által meghatározott információkat adott rendszerességgel rendelkezésre bocsátani.
 • A Szakmai Ellenőrző Bizottság számára az ellenőrzéseket lehetővé tenni.
 • Biztosítani a védjegy és a rendeletileg kötelező jelöléseket a tojáson.
 • A védjegyhez kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni, ezeket valamint az egyéb dokumentációt (szalmonellamentesség igazolása, laboratóriumi jegyzőkönyvek, származásigazolások, szállítólevelek, a védjegy Szakmai Ellenőrző Bizottságának jegyzőkönyvei, minőségtanúsítvány, stb.) 3 évig őrizni.
 • Minden egyes cégével (mely a tojástermelés- és forgalmazás terén érintett), valamint minden egyes regisztrált telepével, óljával) a védjegy használatára jelentkezni, s a licenciaszerződést követően minden cégre és telepre a védjegyszabályzatot betartani.
 • Külön nyilvántartást vezetni a védjegyes tojásokról (megtermelt, osztályozott és csomagolt tojásmennyiség, állománynagyság, stb.).
 

Állategészségügyi és takarmányozási ismérvek:

 • Szalmonella fertőzéssel szemben védett állományokban történjen a termelés.
 • Az osztályozás, csomagolás, tárolás és szállítás során is védekezni kell a fertőzésekkel szemben.
 • Az állattartó csak állati fehérje mentes takarmányt.
 • valamint ivóvíz minőségű vizet használhat a tyúkok számára.
 • A védjegyhasználó biztosítja a madarak számára a toxinmentes takarmányt.
 • A védjegyhasználó felelőssége, hogy az etetett takarmány révén a tojások kielégítsék a Roche-skála szerinti 12-es színmélységet (mély sárga szín).

A Baromfi Termék Tanács ezen szigorú szabályozással kívánja biztosítani a fogyasztók számára a biztonságos, egészséges, szigorúan ellenőrzött magyar terméket, a Koronás Tojást!

partner

Legyen a partnerünk!

Az uniós csatlakozás idején hoztuk létre a védjegyet, akkor senki sem tudta, hogy mire lehet majd számítani. Magyarország tojásból önellátó volt - ma már nem az. A védjegy létrehozásának egyik oka éppen az volt, hogy a magyar tojás fogyasztásának mértéke megmaradjon, sőt inkább növekedjen; a vásárló ne a külföldi terméket keresse. Célunk és ez irányú marketing-törekvéseink ma sem változtak.

Ha Ön tojástermelő, és szeretne a Védjegy előnyeivel rendelkezni, ezáltal tudatva a vásárlóival, hogy az Ön terméke egészséges tojás, akkor a csatlakozáshoz kattintson ide.